Privacybeleid

Om je te laten deelnemen aan de bijeenkomsten in het kader van het project "(Ver)talen en andere verhalen" verwerken we je persoonsgegevens. Hier kun je meer lezen over ons privacybeleid

Je gegevens worden verwerkt door Fundacja FreeLING, een Poolse non-profitorganisatie met zetel te Łapiguz 17, 22-400 Zamość, Polen.

   • Om je in te schrijven voor de bijeenkomsten in het kader van het project “(Ver)talen en andere verhalen” moet je je voornaam, achternaam en e-mailadres opgeven in het inschrijfformulier. Deze gegevens geef je vrijwillig op, maar ze zijn wel noodzakelijk om je te laten deelnemen aan de bijeenkomsten.

   • Door deze gegevens op te geven en het vakje met toestemming voor gegevensverwerking aan te kruisen, stem je ermee in dat je persoongegevens in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) zullen worden verwerkt door de gegevensverantwoordelijke Fundacja FreeLING met zetel te Łapiguz 17, 22-400 Zamość, Polen.

   • Je kunt op elk moment je gegevens inkijken en corrigeren door een e-mail te sturen naar het adres info@freeling. Je kunt ook eisen dat je gegevens worden gewist, maar dan verlies je de mogelijkheid om deel te nemen aan de bijeenkomst waarvoor je je hebt ingeschreven. Je gegevens laten wissen na de bijeenkomst is ook mogelijk.

   • Je gegevens zullen tot een jaar na de bijeenkomst worden bijgehouden om Fundacja FreeLING de mogelijkheid te geven de uitvoering van het project te rapporteren aan de instelling die het project financieel steunt.

   • In het inschrijvingsformulier kun je ook al dan niet toestemming geven om meer informatie te ontvangen over gelijkaardige projecten. Je e-mailadres komt dan op de mailinglijst van Fundacja FreeLING te staan. Wil je je e-mailadres van de lijst laten schrappen, laat ons dit dan weten door een berichtje te sturen naar info@freeling.pl.

   • Je gegevens kunnen ter beschikking worden gesteld van de instellingen die dit project financieel steunen. Voor het jaar 2021 is dat de Nederlandse Ambassade in Warschau.

   • Je gegevens worden ook verwerkt door de leverancier van het inschrijvingssysteem Konfeo (https://www.konfeo.com/en/).

   • Voor het overige worden je gegevens niet doorgegeven aan derden.

   • Wanneer je deelneemt aan een bijeenkomst, kunnen de organisatoren en andere deelnemers je horen en zien op het webinarplatform. Je kunt ervoor kiezen om je microfoon- en camerafunctie in of uit te schakelen. Hou er rekening mee dat het eerste, officiële gedeelte van de bijeenkomst met de lezing wordt opgenomen en later ter beschikking wordt gesteld op het internet. Indien je niet wenst dat je naam of je gezicht op die manier openbaar wordt bekendgemaakt, schakel dan je camera uit en gebruik enkel je voornaam bij het inloggen.

   • Als je gebruik maakt van deze website, worden er cookies gebruikt om de website te laten werken. Meer informatie hierover vind je in het pop-upvenster dat verschijnt wanneer je voor de eerste maal op de website komt. De organisator van het project verzamelt verder geen informatie over de gebruikers van de website en gebruikt de informatie die Google verzamelt ook niet voor eigen doeleinden zoals profilering.

   • Ben je niet tevreden over de manier waarop we je gegevens verwerken, dan kun je ons dit laten weten of een klacht indienen bij de Poolse gegevensbeschermingsautoriteit: https://uodo.gov.pl/.