Kris Van Heuckelom
Beeldvorming & migratie:
de Maniewski's in het leven & werk
van Willem Elsschot


Datum: maandag 29 maart 2021 om 19.00 uur

Thema: Beeldvorming & migratie - de Maniewski's in het leven & werk van Willem Elsschot

Gastspreker: Kris Van Heuckelom

Tijdens deze lezing gaat Kris Van Heuckelom in op de wisselwerking tussen beeldvorming en internationale migratie, met bijzondere aandacht voor de historische (en imagologische) interacties tussen Polen en de Lage Landen. Het inleidende luik bouwt voort op zijn recente boek Polish Migrants in European Film 1918-2017, waarin de veranderende perceptie van Poolse (e)migranten in honderd jaar Europese cinema centraal staat. Aansluitend verschuift de focus naar een eigenaardige (Pools-Vlaamse) literaire casestudy die hij onlangs met de Gentse slavist Michel De Dobbeleer onderzocht heeft, namelijk de Poolse connectie in leven en werk van de Antwerpse auteur Willem Elsschot.

Kris Van Heuckelom is slavist en sinds 2017 verbonden aan de onderzoeksgroep Algemene literatuurwetenschap en Culturele Studies van de KU Leuven. Op dit ogenblik doceert hij in verschillende masteropleidingen van de Faculteit Letteren, zowel in Leuven als in Brussel (Culturele Studies, Master in de westerse literatuur, Europese Studies, Master in het vertalen).


Hij is tevens secretaris van de Vlaamse Vereniging voor Algemene en Vergelijkende Literatuurwetenschap, redactielid van Cahier voor Literatuurwetenschap en co-directeur van de Leuvense onderzoeksgroep MDRN. Ten slotte is hij ook actief als literair vertaler uit het Pools en (mede)samensteller van bloemlezingen uit het werk van onder andere Czesław Miłosz, Bruno Schulz, Adam Zagajewski en Ryszard Krynicki.

Moderator: Thomas Castrel

Thomas Castrel is Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse regering in Polen en de Baltische staten. Hij werkte voordien als Vlaams Economisch Vertegenwoordiger in de Baltische staten waar hij de export van Vlaamse bedrijven naar het Balticum ondersteunde. Thomas begon zijn carrière als exportmanager in de meubelindustrie.

Hij behaalde een Bachelor en Master in de taal- en regiostudies: Slavistiek & Oost-Europakunde aan de KULeuven en een Master in het Management aan diezelfde universiteit. Bijkomend studeerde Thomas internationale relaties en diplomatie aan de universiteit van Antwerpen en verbleef hij tot tweemaal toe in het buitenland voor een studie aan de universiteiten van Warschau en Vilnius – in het kader van het Erasmus uitwisselingsproject. Naast Nederlands, Engels, Duits en Frans spreekt Thomas Russisch en Pools en een mondje Litouws. Hij houdt van joggen en lekker eten.