Elke Brems
Vertalen van Nederlands naar Nederlands


Datum: maandag 31 januari 2022 om 19.00 uur

Thema: Vertalen van Nederlands naar Nederlands: een cultuurpolitieke blik op vertalen in het Nederlandse taalgebied

Tijdens deze lezing gaat Elke Brems in op de manier waarop twee verschillende Nederlandstalige literaturen (deze in België en Nederland) zich tegenover elkaar verhouden door middel van intralinguale vertaling. Door de verschillende aspecten ervan te bekijken, geeft ze de evoluerende machtsverhoudingen tussen beide regio's weer.

Gastspreker: Elke Brems

Elke Brems is hoogleraar aan de KU Leuven, waar ze het hoofd is van de onderzoekseenheid Vertaalwetenschap. Ze geeft les over de theorie van het vertalen, het vertalen van jeugdliteratuur, creatief schrijven en de Nederlandse taal en cultuur.


Haar onderzoek dat zich op het kruispunt van de moderne Nederlandse letterkunde en de vertaalwetenschap situeert, focust op de relatie tussen de Nederlandse cultuur en andere culturen. Daarin spelen vooral drie thema's een belangrijke rol:

  • de manier waarop de Nederlandse literatuur zich verhoudt tot andere literaturen

  • de manier waarop binnen België de verschillende culturen zich tot elkaar verhouden

  • de manier waarop twee verschillende Nederlandstalige literaturen (in België en Nederland) zich tegenover elkaar verhouden

De moderator van deze bijeenkomst is Małgorzata Dowlaszewicz, verbonden aan de Erasmus Leerstoel voor Nederlandse Filologie van de Universiteit van Wrocław. Zij zal de deelnemers verwelkomen, de gast introduceren en de bijeenkomst en vragensessie in leiden.